PURMEREND, NL

Purmerend

Výstavba podzemného parkoviska.

TYP PROJEKTUParkovanie

Status Ukončené (2022 - 2023)

v spolupráci s