„Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.“

(D1,1,10 - Ulpianus)

Trade LASTAK je spoločnosť ponúkajúca služby v oblasti stavebníctva, konkrétne v Holandsku. Od roku 2018 uplatňujeme komplexný prístup k riadeniu projektov a poskytujeme našim klientom širokú škálu služieb, ktoré spĺňajú ich potreby. Kontaktujte nás ešte dnes a dozviete sa viac o tom, čo Vám môžeme ponúknuť.

NAŠE KĽÚČOVÉ HODNOTY

Robíme to, čo hlásame

INTEGRITA

Etické správanie je najvyššou prioritou pre každého, kto reprezentuje našu spoločnosť, ako aj pre spoločnosť ako celok.

ZODPOVEDNOSŤ

Kľúčom k budovaniu dôvery a dôveryhodnosti je zodpovednosť za svoje rozhodnutia, a to tak za tie, ktoré robíme, ako aj za tie, ktorým sa vyhýbame.

TÍMOVÁ PRÁCA

Vzájomným dopĺňaním sa náš potenciál úspechu zvyšuje, čo vedie k výsledkom, ktoré prekonávajú to, čo by každý z nás dokázal dosiahnuť sám.

KVALITA

Dodržiavanie najvyšších štandardov za každých okolností, bez ohľadu na veľkosť projektu, zaručuje, že náš záväzok k dokonalosti sa odráža vo vynikajúcich výsledkoch, ktoré dosahujeme pre našich klientov.

VÁŠEŇ

Tým, že nachádzame radosť v práci, ktorú robíme, a tiež v ľuďoch, s ktorými pracujeme, vytvárame prostredie, ktoré podporuje odvahu, inovácie a kreativitu všetkých zúčastnených.

Certifikáty

Pracujeme s tými najlepšími

Náš tím

Zoznámte sa s tímom


LEADERSHIP

Peter Lašťák

Co-founder & CEO

JUDr. Zuzana Lašťáková Spuchláková

Co-founder & CFO

MANAGEMENT

Vanessa Garajová

Business Development Manager

Mgr. Monika Kozoňová

General Manager

Ľudmila Slovíková

Facilities Manager

ACCOUNTING

Emília Lašťáková

Senior Accountant

ING. TATIANA BOŽEŇÁKOVÁ

Junior Accountant

ING. MICHAELA ŠTETIAROVÁ

Junior Accountant