Rotterdam, NL

KOER ROTTERDAM

Výstavba bytového bloku.

TYP PROJEKTUBytové jednotky

Status Vo výstavbe (08/2022 - SÚČASNOSŤ)

v spolupráci s