Amsterdam, NL

CITADEL AMSTERDAM

Stavba bytového domu.

TYP PROJEKTUBytové jednotky

Status Ukončené (2021 – 2022)

v spolupráci s